Polska poezja w sieci

Serwis polska-poezja.pl jest finansowany ze środków Fundacji im. Maurycego Mochnackiego

Mecenas portalu Polska-poezja.pl

Facebook ikona Youtube ikona

 

Polska poezja na naszej stronie i w serwisie Youtube czytana przez najlepszych polskich aktorów

Leszek Elektorowicz (właśc. Lesław Witeszczak) to wybitny poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Na jego długim i obfitującym w twórcze dokonania życiorysie odcisnęły piętno dramatyczne losy Polski minionego stulecia. Elektorowicz, rówieśnik i przyjaciel Zbigniewa Herberta, urodził się 29 maja 1924 we Lwowie. W czasie wojny był karmicielem wszy w Instytucie prof. Weigla. Maturę zdał na tajnych kompletach. Był żołnierzem AK. Ukończył studia z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Debiutował w 1947 na łamach „Dziennika Literackiego”, przyjmując pseudonim Leszek Elektorowicz, pochodzący od nazwiska panieńskiego jego matki. W latach 1950–1956 zaprzestał wszelkich publikacji i pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym jako korektor oraz jako nauczyciel języka angielskiego. W latach 1957–1971 był członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Życie Literackie”, z którego został zwolniony z powodów politycznych. W latach 1972-1977 był kierownikiem literackim Teatru Bagatela, z której to posady również został wyrzucony za podpisanie listu protestacyjnego przeciw represjom związanym z wydarzeniami w Radomiu w 1976 r. W latach 1981-1983 współzałożyciel i członek redakcji miesięcznika „Pismo”. W latach 1958-1983 należał do Związku Literatów Polskich, od 1980 w Zarządzie Głównym. Członek PEN Clubu, ZAIKS-u, współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w latach 1983-1989 członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej. W roku akademickim 1966/67 uczestnik International Writing Program na University of Iowa. Wygłaszał wykłady na uniwersytetach w USA (Berkeley, Austin, Chapel Hill, Durham). Prowadził również zajęcia z przekładu literackiego w Studium Literacko-Artystycznym na UJ. Od 2009 członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Jest członkiem Kapituły Medalu „Niezłomnym w słowie”.

Leszek Elektorowicz jest autorem tekstów publikowanych m.in. w „Twórczości”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „W Drodze”, „Tygodniku Solidarność”, „Arce”, „Arcanach” (został stałym współpracownikiem tego pisma). Ogłaszał też teksty w pismach drugiego obiegu: „Zapis”, „Miesięcznik Małopolski”, „Czas Solidarności”. Jego wiersze i opowiadania były zamieszczane w zagranicznych antologiach i czasopismach w przekładach na język angielski, francuski, czeski, niemiecki, hebrajski.

Mimo zawansowanego wieku i problemów zdrowotnych Leszek Elektorowicz wydaje kolejne tomiki wierszy, które ukazują się w krakowskim wydawnictwie Arcana. W styczniu br. ukazał się tom pt. „Ścieżka do Królestwa”.

Publikacje książkowe:

Tomy poezji:
- „Świat niestworzony”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1957
- „Kontury”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1962
- „Przedmowy do ciszy”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1968
- „Całe kłamstwo świata”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1983
- „Jeden znak”, Kraków, Wyd. św. Stanisława, 1994
- „Czasy i chwile”, Kraków, Baran i Suszczyński, 1998
- „Niektóre stronice”, Kraków, Wydawnictwo Literackie,2004
- „Z(a)myślenia”, Kraków, Wyd. Arcana, 2006
-„Juwenilia i senilia”, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013
- „Rąbek królestwa”, Kraków, Wyd. Arcana, 2016
- „Ścieżka do Królestwa”, Kraków, Wyd. Arcana, 2019

Zbiory opowiadań:
- „Rejterada”, Katowice, „Śląsk”, 1963
- „Przechadzki Sylena”, Warszawa, Czytelnik, 1971
- „Przeklęty Teatr”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977
- „Być i nie być”, Kraków, Oficyna Literacka, 1993
- „Nienawiść” Kraków, Wyd. Arcana 2001
- „Mieć szczęście”, Kraków, Wyd. Arcana, 2009

Powieści:
- „Gwiazdy drwiące”, Warszawa, Czytelnik, 1974
- „W lochu Ferrary”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1980

Szkice i eseje:
- „Zwierciadło w okruchach”, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966
- „Z Londynu do Teksasu i dalej”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1970
- „Motywy zachodnie”, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1973
- „Anglosaskie muzy”, Kraków, Arcana, 1995

/fot. portal.arcana.pl/

Kontakt

Email: fundacja@mochnacki.org

Adres korespondencyjny:
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego
ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków, tel: 12 422 13 75

O Portalu

Portal polska-poezja.pl jest realizowany przez Fundację imienia Maurycego Mochnackiego. Celem projektu jest przypomnienie wybitnych tekstów poetyckich...
więcej...

Copyrigth © polska-pozja.pl 2015, projekt i wykonanie Studio graficzne Kraków