Polska poezja w sieci

Serwis polska-poezja.pl jest finansowany ze środków Fundacji im. Maurycego Mochnackiego

Mecenas portalu Polska-poezja.pl

Facebook ikona Youtube ikona

 

Polska poezja na naszej stronie i w serwisie Youtube czytana przez najlepszych polskich aktorów

Projekt polska-poezja.pl jest finansowany i tworzony przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego.                

Fundacja jest niezależną inicjatywą społeczną w służbie literatury i kultury polskiej, dbającą o zachowanie i twórczy rozwój polskiego dziedzictwa literackiego i artystycznego.

Cele statutowe Fundacji:

1. Wspieranie rozwoju literatury polskiej, krytyki literackiej i artystycznej oraz twórczości artystycznej i medialnej. 

2. Wspieranie badań naukowych nad historią literatury, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru jako dziedzin związanych z działalnością i dorobkiem Patrona Fundacji.

3. Upamiętnianie dorobku oraz popularyzowanie w społeczeństwie sylwetki Maurycego Mochnackiego (1803-1834) - wielkiego polskiego pisarza, myśliciela i patrioty.

4. Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa polskiego romantyzmu.

5. Utrzymywanie więzi z Polakami na obczyźnie, promocja kultury polonijnej i kultury polskiej tworzonej w różnych okresach poza granicami kraju.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze edukacyjnym.

2. Organizowanie i wspieranie badań naukowych nad historią literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Patrona Fundacji, Maurycego Mochnackiego.

3. Organizowanie publicznych dyskusji, spektakli, koncertów oraz innych imprezy kulturalnych służących upowszechnianiu kultury artystycznej, edukacji historycznej oraz pogłębionej wiedzy o polskim i europejskim dziedzictwie kulturowym.

4. Przyznawanie stypendiów młodym naukowcom podejmującym ważne tematy związane z dziejami literatury i kultury polskiej

5. Przyznawanie stypendiów artystom, pedagogom i dziennikarzom, których działalność ma szczególne znaczenie dla obecności polskiego dziedzictwa narodowego we współczesnym życiu kulturalnym.   

6. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej młodzieży (licealistom, studentom, doktorantom w dostępie do dóbr kultury, poprzez dofinansowanie biletów wstępu na koncerty, spektakle operowe i teatralne, organizację zwiedzania muzeów i miejsc pamięci oraz organizację i finansowanie zorganizowanych wycieczek i objazdów naukowych w istotny sposób poszerzających wiedzę uczestników o dziedzictwie kultury polskiej

7. Organizowanie objazdów naukowych dla studentów oraz wycieczek o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży szkolnej służących zwiedzaniu zabytków, muzeów, poznawaniu miejsc pamięci oraz wymianie międzynarodowej.

8. Wspieranie działań na rzecz ewidencjonowania, ochrony, konserwacji oraz popularyzacji wiedzy o zabytkach, pamiątkach, materiałach archiwalnych i miejscach pamięci związanych z dziejami polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą.

9. Współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury i sztuki,

10. Wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym i naukowym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie  klubów zainteresowań,

11. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i medialnej promującej wybitne osiągnięcia literackie i naukowe oraz w twórczy sposób popularyzującej w społeczeństwie uniwersalne wartości kultury polskiej.

 

Fundacja im Maurycego Mochnackiego, wpisana do krajowego Rejestru Sądowego w dnu 9 stycznia 2014 roku, pod numerem KRS 0000493290.

NIP: 9452177380, REGON 123023891.

Adres Fundacji: 31-643 Kraków, ul. Powstańców 121 A; tel: 695 827 426

Biuro: ul. Dunajewskiego 6 IV p., 31-133 Kraków

Kontakt

Email: fundacja@mochnacki.org

Adres korespondencyjny:
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego
ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków, tel: 12 422 13 75

O Portalu

Portal polska-poezja.pl jest realizowany przez Fundację imienia Maurycego Mochnackiego. Celem projektu jest przypomnienie wybitnych tekstów poetyckich...
więcej...

Copyrigth © polska-pozja.pl 2015, projekt i wykonanie Studio graficzne Kraków