Polska poezja w sieci

Serwis polska-poezja.pl jest finansowany ze środków Fundacji im. Maurycego Mochnackiego

Mecenas portalu Polska-poezja.pl

Facebook ikona Youtube ikona

 

Polska poezja na naszej stronie i w serwisie Youtube czytana przez najlepszych polskich aktorów

Cyprian Kamil Norwid -Promethidion, Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (fragment dialogu Bogumił. Dialog w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki. Jako forma)

 

Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu,

Choć ślad do lubej wiodący mieszkania,

Choć rozłożone ręce drogowskazu,

Choć krzyż, litanii choć nawoływania,

Choćby kamienną wieżę, w błyskawice

Idącą – Boga by oglądać lice.

*

Bo Miłość strachu nie zna i jest śmiała,

Choć wie, że konać musi, jak konała;

Choć wie, że krzyżów za sobą pociąga

Pułk, jak wiązanych arkad wodociąga,

I że przypłynie krwią do kaskad wiecznych,

Czerwieniejących w otchłaniach słonecznych.

*

I wszelka inna Miłość bez wcielenia

Jest upiorowym myśleniem myślenia...

Bo u Polaków Charitas z Amorem

Są już Miłości słowem niepodzielnym,

Którego logik nie przetnie toporem:

Jak bohatyrska pierś – jest nieśmiertelnym.

 

Interpretacja

Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem Cypriana Kamila Norwida został napisany prawdopodobnie miedzy 1848-1849 rokiem. Tytuł poematu nawiązuje do Prometeusza i mitu prometejskiego w wersji przekazanej przez Ajschylosa, ukazującego Prometeusza jako protoplastę sztuk i rzemiosł. Składa sie on z dwóch wierszowanych dialogów – Bogumił. Dialog, w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki. Jako forma i Wiesław. Dialog, w którym jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu. Jako treść oraz Epilogu pisanego prozą. Autor we wstępie Do Czytelnika podkreśla, iż chodziło mu o użycie „formy greckiego dialogu”.

Dialog Bogumił stanowi swoisty traktat dydaktyczny, w którym autor przedstawia swoją koncepcję sztuki i wartości z nią bezpośrednio związane. Bez wątpienia z pojęciem sztuki wiąże się u Norwida pojęcie piękna. Ma ono tu ścisły związek z dobrem, dlatego też nazwane zostaje „kształtem Miłości”. W dialogu tym znajdziemy również połączenie sztuki z pracą niejako uszlachetnioną przez piękno:

 

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Do pracy – praca, by sie zmartwychwstało.

 

W Promethidione mamy również do czynienia z przypisaniem piękna Boskiemu wymiarowi. Tylko bowiem Bóg – jako prawdziwy i największy Artysta może tworzyć piękno. Działalność ludzka jest zaś formą niedoskonałego jej odbicia:

 

Kształtem miłości piękno jest - i tyle,

Ile ją człowiek oglądał na świecie,

W ogromnym Bogu albo w sobie-pyle,

Na tego Boga wystrojonym dziecię;

Tyle o pięknem człowiek wie i głosi -

Choć każdy w sobie cień pięknego nosi

I każdy - każdy z nas - tym piękna pyłem.

 

Promethidion miał przynieść społeczeństwu polskiemu nowe pojmowanie sztuki oraz wpłynąć na rozwój sztuki narodowej. Według Norwida to właśnie twórczość rodzima miała stać sie bodźcem do społecznego odrodzenia.

Kontakt

Email: fundacja@mochnacki.org

Adres korespondencyjny:
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego
ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków, tel: 12 422 13 75

O Portalu

Portal polska-poezja.pl jest realizowany przez Fundację imienia Maurycego Mochnackiego. Celem projektu jest przypomnienie wybitnych tekstów poetyckich...
więcej...

Copyrigth © polska-pozja.pl 2015, projekt i wykonanie Studio graficzne Kraków